Διαδικασία δήλωσης ζημιών στα Τοπικά & Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Αριστοτέλη

Διαδικασία δήλωσης ζημιών στα Τοπικά & Δημοτικά
Καταστήματα του Δήμου Αριστοτέλη


Ενημερώνουμε του δημότες Αριστοτέλη, οι οποίοι επλήγησαν από το νέο ξέσπασμα των ακραίων καιρικών φαινομένων των τελευταίων ημερών, ότι πρέπει να υποβάλουν άμεσα τις δηλώσεις ζημιών των περιουσιών τους στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στα Τοπικά & Δημοτικά Καταστήματα.


Πιο συγκεκριμένα οι δημότες θα πρέπει να προσκομίσουν:

• Υπεύθυνη Δήλωση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με την περιγραφή των ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις και οικοσκευές.

• Υπεύθυνη Δήλωση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με την περιγραφή των καταστροφών για αγροτικές εκτάσεις και ζώα.

  • Φωτογραφίες που να αποτυπώνουν τις ζημιές

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δήμο (23773 50000), τα Δημοτικά και Τοπικά καταστήματα, καθώς και την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ