ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ (962) ΙΔΙΩΤΩΝ ΩΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΓΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ (ΙΕΡΙΣΣΟΥ):4 ΘΕΣΕΙΣ (2 ΟΔΗΓΟΙ-2 ΜΑΧΙΜΟΙ)


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ : 4 ΘΕΣΕΙΣ (2 ΟΔΗΓΟΙ-2 ΜΑΧΙΜΟΙ)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-05-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-05-2019
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ Ω/08:00΄-15:00΄
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :2377041450 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΓΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ)
&
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: www.fireservice.gr