Πορεία προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2019 του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αριστοτέλη.

Δείτε το συνημμένο αρχείο εδώ