Δήμος Αριστοτέλη - Εκτέλεση Προυπολογισμού Ιανουαρίου 2019