Χαλκιδικής «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020

Η Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε.

στο πλαίσιο της 1ης  πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος Νομού Χαλκιδικής «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020,

και ειδικότερα του ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2:

«ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»,

για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 20Μαΐου 2019, ανακοινώνει το πρόγραμμα των ενημερωτικών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Ημ/νία Ημέρα Ώρα Αίθουσα

18/3/2019 Δευτέρα 18:00 μ.μ. Δ. Αριστοτέλη – Ιερισσό - Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο

19/3/2019 Τρίτη 18:00 μ.μ. Δ. Αριστοτέλη – Αρναίας - Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου