Ενημερωτική συνάντηση με θέμα την Ενδοσχολική Βία στο Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο Ιερισσού του Δήμου Αριστοτέλη

Στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας  κατά της Ενδοσχολικής Βίας  (6 Μαρτίου ) πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από τις δομές του Δήμου Αριστοτέλη , ΚΕΠ Υγείας , Κέντρο Κοινότητας και την Βοήθεια στο Σπίτι, στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο Ιερισσού του Δήμου Αριστοτέλη .


Με αφορμή την ημέρα αυτή διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια που αφορούσαν  τη σχολική βία και τον εκφοβισμό που εκδηλώνεται μεταξύ των μαθητών , το οποίο  θεωρείται κοινωνικό πρόβλημα.


Στόχος αυτής της δράσης είναι η διασφάλιση ότι όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν  υγιείς και ασφαλείς σχέσεις  με σεβασμό και ενδιαφέρον για τα άτομα που βρίσκονται γύρω τους.