Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη - Εκτέλεση Προυπολογισμού Δεκεμβρίου 2018