Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη - Εκτέλεση Προυπολογισμού Νοεμβρίου 2018