Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη - Εκτέλεση προϋπολογισμού Σεπτέμβριος 2018