Δήμος Αριστοτέλη - Εκτέλεση προϋπολογισμού Σεπτέμβριος 2018