Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη- Εκτέλεση προϋπολογισμού Αυγούστου 2018