Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής

Ο Δήμος Αριστοτέλη έχοντας ως σταθερό προσανατολισμό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης με κοινωνικό πρόσημο και σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού του Σχεδίου προχωρά σε ακόμα ένα έργο με κέντρο τον άνθρωπο.

Η πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Αριστοτέλη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», και προϋπολογισμό 226.000 ευρώ, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από τα Ευρωπαικά Προγράμματα.

Στο πλαίσιο της πρότασης θα γίνει προμήθεια Εξοπλισμού για τη δημιουργία τεσσάρων (4) ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων παραλιών στο Δήμο Αριστοτέλη, και συγκεκριμένα για τις ακόλουθες παραλίες:   

α) ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΑΖ (ΘΕΣΗ ΚΑΜΠΙΓΚ)     
β) ΝΗΣΟΥ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΕΣ (ΘΕΣΗ ΚΑΜΠΙΝΓΚ),    
γ) ΝΕΑ ΡΟΔΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΑΖ (ΘΕΣΗ ΣΑΡΑΚΗΝΑ), και    
δ) ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΔΙ.

Στόχος της προμήθειας είναι η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης ατόμων με αναπηρία σε τέσσερις τουριστικές παραλίες του Δήμου Αριστοτέλη, η βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής τους ένταξης και η δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ειδικής κατηγορίας τουρισμού.

Η προμήθεια περιλαμβάνει σε κάθε παραλία:

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ: που στοχεύει στο να δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με προβλήματα όρασης να εισέρχονται στη θάλασσα ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ, χωρίς την ανάγκη βοήθειας άλλου ατόμου. Τους επιτρέπει να κολυμπούν ελεύθερα και με ασφάλεια. Ενημερώνει τον χρήστη για τη θέση του, την απόστασή του από την παραλία, το βάθος του νερού κ.λ.π. Ο σχεδιασμός αποσκοπεί στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών: α) αίσθημα ασφάλειας (φυσικής και ψυχολογικής), β) αίσθημα ταυτότητας (οικειότητα με το χώρο) και γ) διέγερση (ενδιαφέρον για το χώρο).

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΜΕΑ & ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ: Ειδικοί κινητοί διάδρομοι οι οποίοι  δημιουργούν πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης στην παραλία και πλωτό αμαξίδιο. Εξασφαλίζει είσοδο & έξοδο στο νερό των ατόμων με κινητικά προβλήματα.

3. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ: Κινητές τουαλέτες/αποδυτήριο για ΑμεΑ, ειδικό κάδο απορριμμάτων για άτομα με κινητικά προβλήματα, καθώς και πληροφοριακές/ενημερωτικές πινακίδες.

Λόγω του περιορισμένου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης, αλλά και των ειδικών απαιτήσεων αυτής, η περιοχή μελέτης της πρότασης αφορά στοχευμένα σε τέσσερις από τους οκτώ παραλιακούς οικισμούς του Δήμου, όπου λειτουργούν τουριστικά οργανωμένες παραλίες, και συγκεκριμένα σε παραλίες της Πρό του Άθω περιοχής, με τις καλύτερες προϋποθέσεις προσβασιμότητας (ομαλότητα εδάφους, άμεση πρόσβαση από τον οικισμό και το οδικό δίκτυο). Ταυτόχρονα, για το ίδιο θέμα υπάρχει μελετητική ωριμότητα για το σύνολο της έκτασης του Δήμου και ως εκ τούτου θα γίνει προσπάθεια να κατατεθεί ανάλογη πρόταση σε επόμενη πρόσκληση του ίδιου ή άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,

Το πρόγραμμα θα έχει υλοποιηθεί έως τα τέλη Μαϊου του 2019 και αυτό σημαίνει ότι το επόμενο καλοκαίρι η εικόνα των παραλιών του Δήμου μας θα είναι πραγματικά διαφορετική και φιλική σε ανθρώπους που έχουν το αυτονόητο δικαίωμα να απολαμβάνουν τις χαρές του καλοκαιριού.

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων
Δήμου Αριστοτέλη