ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των γραφείων της Υπηρεσίας. Παρακαλούμε όπως βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους ολόκληρη την ανακοίνωση, την σχετική αίτηση καθώς και τα σχετικά Παραρτήματα του ΑΣΕΠ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Πέμπτη 12/07/2018 έως και την Δευτέρα 23/07/2018.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 23770 41212

E-mail: lim.tam.operations@dimosaristoteli.gr