Καμπάνια του Ευρωκοινοβουλίου για την αποπλαστικοποίηση των μικρών νησιών

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε στις 26-27 Ιουνίου ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, προσκεκλημένος της Ευρωβουλευτού Μ. Σπυράκη, στο πλαίσιο της καμπάνιας ευαισθητοποίησης για την αποφυγή των πλαστικών μίας χρήσης στα μικρά νησιά. Παρόντες ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, J. Katainen, η Ευρωβουλευτής H. Virkkunen και μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος η Ευρωβουλευτής, S. Ribeiro. Επίσης, o Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Λ. Κεχαγιόγλου, ο Δήμαρχος της Σικίνου, Β. Μαράκης και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Πρωταρχικός στόχος της καμπάνιας είναι η αποφυγή πλαστικών μίας χρήσης, τα οποία πετιούνται μετά από μία σύντομη χρήση και τέτοια πλαστικά μπορεί κανείς να βρει σε πάρα πολλές συσκευασίες. Αυτά τα πλαστικά ως επί το πλείστον δεν είναι ανακυκλώσιμα, ρυπαίνουν το περιβάλλον και καταλήγουν, δυστυχώς, στο πιάτο μας. Αποτελεί,  συνεπώς, επιτακτική ανάγκη η χρήση ανακυκλώσιμων πλαστικών, αλλά και η προώθηση «καλών πρακτικών» για τη βελτίωση της ζωής μας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η πρακτική της αποφυγής πλαστικών μίας χρήσης αφορά όλους μας. Το Ευρωκοινοβούλιο, την Κεντρική Πολιτική Σκηνή, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Τοπικές Κοινωνίες, τον ιδιωτικό τομέα, τα σχολεία, τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Χρειαζόμαστε ισχυρές πολιτικές πρωτοβουλίες που θα δώσουν κίνητρα και εργαλεία σε όλους, ώστε να υιοθετηθούν καινούριες πρακτικές και νέες ιδέες για να καταστεί εφικτός στόχος η αποφυγή πλαστικών μίας χρήσης.

Βασικός παράγοντας επιτυχίας είναι επίσης και η καλλιέργεια μιας κουλτούρας αποπλαστικοποίησης, μέσω της εκπαίδευσης, που θα οδηγήσει στο να εμπεδωθεί το μήνυμα ότι το πώς ζούμε σήμερα είναι άμεσα συνυφασμένο με το πώς θα ζήσουμε αύριο. Η εκπαίδευση μπορεί να νικήσει τη δύναμη της συνήθειας και να δημιουργήσει νέα δεδομένα για ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον.

Ένας ακόμα παράγοντας που δεν θα πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας είναι ότι το πλαστικό υπάρχει παντού και είναι αδύνατον να απαγορευτεί συνολικά, γιατί αυτό είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε ένα ακόμη οδυνηρό για το περιβάλλον αποτέλεσμα: την αντικατάσταση του πλαστικού από εξίσου βλαβερά υλικά. Η λύση, συνεπώς, βρίσκεται στην ισορροπία. 

Η απόφαση της αποφυγής  πλαστικών μίας χρήσης στα μικρά νησιά – ένα ζήτημα που αφορά και το Δήμο Αριστοτέλη, γιατί σε αυτόν ανήκει το μοναδικό κατοικήσιμο νησί της Χαλκιδικής, η Αμμουλιανή, έχει άλλον έναν σκόπελο να υπερκεράσει. Αυτός δεν είναι άλλος από τη πληθυσμιακή διαφοροποίηση μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού. Σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχουν περίπου 1000 μικρά νησιά, ο πληθυσμός των οποίων αγγίζει τις 500 χιλιάδες κατοίκους το χειμώνα, ενώ εκτοξεύεται το καλοκαίρι στα 15 εκατομμύρια. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν εκπαιδευτούν οι μόνιμοι κάτοικοι στην αποφυγή χρήσης πλαστικών, παραμένει ζωτικής σημασίας η αντιμετώπιση του θέματος από τους επισκέπτες αυτών των νησιών.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη επισήμανε την ανάγκη να δοθούν τα κίνητρα στους Δήμους στα οποία θα βασιστούν και θα προωθήσουν την αποπλαστικοποίηση των μικρών νησιών και όχι μόνο. Κίνητρα όμως πρέπει να δοθούν και για έναν ακόμη πολύ σημαντικό λόγο. Σε περιπτώσεις, όπως η Αμμουλιανή, η ανακύκλωση είναι μια ιδιαίτερα κοστοβόρος διαδικασία, καθώς συνολικά απαιτούνται 300 χιλιόμετρα διαδρομή για να αποτεθούν τα ανακυκλώσιμα υλικά. Επιπλέον, ο Δήμος Αριστοτέλη διαθέτει πολλά χιλιόμετρα παραλίας, όπου το πρόβλημα των πλαστικών είναι επίσης τεράστιο. Ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθηθεί λοιπόν, δεν είναι παρά το να υπάρξουν ανταποδοτικά κέρδη για την προώθηση αυτής της διαδικασίας από τους Δήμους και τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες.

Η Αμμουλιανή θα είναι το σημείο συνάντησης στις 29 Σεπτεμβρίου 2018, όπου θα γίνει η προσπάθεια από να ενημερωθούν και να πεισθούν οι επιχειρηματίες του νησιού αρχικά, ώστε να ακολουθήσουν το μοντέλο επαναχρησιμοποίησης των πλαστικών ή χρήσης άλλων υλικών πιο φιλικών στο περιβάλλον αντί των πλαστικών μίας χρήσης.

Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο, αξίζει όμως να γίνει προσπάθεια σε αυτήν την κατεύθυνση γιατί επηρεάζει τις ζωές όλων μας.

Το ερώτημα είναι σαφές: ψάρια ή πλαστικά;

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων
Δήμου Αριστοτέλη