Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη - Εκτέλεση προϋπολογισμού Μάιος 2018