Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση προϋπολογισμού Μαίου 2018