Χαρακτηρισμός διωρόφου κτιρίου ως διατηρητέο στη Δ.Κ. Αρναίας

Αιτιολογική έκθεση για την έκδοση υπουργικής απόφασης με θέμα τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέου διωρόφου κτιρίου εντός του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού τόπου τμήματος του οικισμού Αρναίας στο Δήμο Αριστοτέλη του Νομού Χαλκιδικής, φερόμενης ιδιοκτησίας Λουκοβίτη Βασιλείου του Αγγέλου, κληρονόμων Λουκοβίτη Χρήστου του Βασιλείου και κληρονόμων Λουκοβίτη Νικολάου του Βασιλείου