Πορεία προϋπολογισμού μηνός Απριλίου 2018 του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αριστοτέλη