ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018