Ζώντας με το φόβο των ρωγματώσεων

Το φαινόμενο των ρωγματώσεων στην περιοχή της Στρατονίκης δεν είναι κάτι νέο. Το 2008, δύο χρόνια μετά την έναρξη των υπόγειων εξορυκτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, εμφανίστηκαν τα πρώτα προβλήματα. Το 2014 παρατηρήθηκε εξέλιξη και κλιμάκωση του φαινομένου και οι Υπηρεσίες του Δήμου ανέφεραν ότι ο έλεγχος κρίνεται «επιτακτικός», αφού, «το μεταλλείο αυξάνει αισθητά την πιθανότητα μεγέθυνσης των εντοπισμένων βλαβών και των μόνιμων παραμορφώσεων και μετακινήσεων του εδάφους λόγω των υπόγειων στοών που έχουν διανοιχτεί κι εξακολουθούν να επεκτείνονται εντός και πλησίον του οικισμού». Το 2015, μετά από έγγραφο της Σχολικής Κοινότητας και επιτόπιο έλεγχο της αρμόδιας Πολεοδομίας, διατάχθηκε η άμεση εκκένωση του Δημοτικού σχολείου με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και η απαγόρευση της διέλευσης των κατοίκων πλησίον αυτού. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, το ΙΓΜΕ διαπίστωσε περαιτέρω επέκταση του φαινομένου, ενώ την άνοιξη του 2016 οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα.

Το επόμενο βήμα ήταν η Κοινή Σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος στις 22/7/2016. Κατόπιν αυτής, ο Δήμος απέστειλε αίτημα διερεύνησης των αιτιών του φαινομένου σε εξειδικευμένες και ανεξάρτητες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Οι ενέργειες δεν σταμάτησαν εκεί. Το 2017, η ΥΑΣΒΕ ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα αυτό, επισκέφτηκε τον οικισμό και ταξινόμησε ανά βαθμό επικινδυνότητας έναν σημαντικό αριθμό κτισμάτων του οικισμού.

Είναι πρόδηλη η διαπίστωση όλων των αρμόδιων φορέων ότι το φαινόμενο των ρωγματώσεων στη Στρατονίκη χρήζει σοβαρής μελέτης και αντιμετώπισης, καθώς εξελίσσεται μέρα με τη μέρα. Παρά τις διαπιστώσεις όμως αυτές, τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, τις ερωτήσεις στη Βουλή, τις ενέργειες του Δήμου το θέμα παραμένει εδώ και δέκα χρόνια στο επίπεδο της διερεύνησης.

Η Δημοτική Αρχή έχοντας συναίσθηση της κρισιμότητας της κατάστασης και της άμεσης αναγκαιότητας να βρεθεί η γενεσιουργός αιτία του φαινομένου καλεί το αρμόδιο υπουργείο να επιληφθεί του θέματος και να προχωρήσει άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες πριν οι συνέπειες να είναι μη αναστρέψιμες.

Συγκεκριμένα, ζητάμε να σταματήσει ΚΑΘΕ εξορυκτική δραστηριότητα στο δομημένο οικισμό της Στρατονίκης, καθώς είναι σαφές ότι ακόμα κι αν οι υπόγειες καθημερινές εκρήξεις δεν αποτελούν τη μόνη αιτία αυτού του φαινομένου, σίγουρα το επιτείνουν.

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων
Δήμου Αριστοτέλη