Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο - Εκτέλεση προϋπολογισμού Μαρτίου 2018

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017 του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου με αναφορά το Μάιο του 2017