Χαρακτηρισμός κτιρίου ως διατηρητέο στη Δ.Κ. Αρναίας

Αιτιολογική έκθεση για την έκδοση υπουργικής απόφασης με θέμα τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέου του κτιρίου εντός του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού τόπου τμήματος του οικισμού Αρναίας στο Δήμο Αριστοτέλη του Νομού Χαλκιδικής, φερομένου ως ιδιοκτησίας Τσόχα Κωνσταντίνου του Βασιλείου και Τσόχα Κωνσταντίνου του Πέτρου.