Χαρακτηρισμός δύο κτιρίων ως διατηρητέων στη Δ.Κ. Αρναίας

Αιτιολογική έκθεση για την έκδοση υπουργικής απόφασης με θέμα τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων δύο κτιρίων που βρίσκονται εντός του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού τόπου τμήματος του οικισμού Αρναίας στο Δήμο Αριστοτέλη του Νομού Χαλκιδικής, αγνώστων ιδιοκτητών.