ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ/ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016