«1ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» από την ΑΝΕΤΧΑ. Μεθοδεύσεις και τακτικές που δεν αρμόζουν στον τόπο μας

Την έντονη διαμαρτυρία και δυσαρέσκειά του εκφράζει ο Δήμος Αριστοτέλη για τη μεθόδευση με την οποία αποφασίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Χαλκιδικής η διοργάνωση Αναπτυξιακού Συνεδρίου στη Χαλκιδική, με τη συμμετοχή και χορηγία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ (ELDORADO GOLD), χωρίς να λάβουν γνώση όλα τα μέλη του ΔΣ και οι μέτοχοι της εταιρείας ή και παρ’ ότι εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους κάποια εξ’ αυτών. Την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Χαλκιδικής κατέθεσε ήδη από χτες, για το λόγο αυτό, ο εκπρόσωπος του Δήμου Αριστοτέλη, κ. Αβδημιώτης Σπύρος.

Ως προς τον τίτλο και τη θεματολογία του Συνεδρίου, να θυμίσουμε στην ΑΝΕΤΧΑ ότι οι δραστηριότητες της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στη Β.Α. Χαλκιδική δεν έχουν καμία σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά απεναντίας προκαλούν μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία και σε όλες ανεξαιρέτως τις οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής.

Ως προς τη στόχευση του Συνεδρίου, να αποτελέσει σημείο συνάντησης και κατάθεσης απόψεων για το αναπτυξιακό παρόν και μέλλον της Χαλκιδικής, να επισημάνουμε στην ΑΝΕΤΧΑ ότι οι δραστηριότητες της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στη Β.Α. Χαλκιδική έχουν επανειλημμένα προκαλέσει αντιδράσεις και διαμαρτυρίες σε τοπικό επίπεδο, διασπώντας τον υγιή τοπικό κοινωνικό ιστό που έχει ανάγκη κάθε προσπάθεια ανάπτυξης.

Δεν γνωρίζουμε ποια και πόσα ήταν τα «ανταλλάγματα» ή η «χορηγία» που έλαβε η ΑΝΕΤΧΑ για να δώσει το «βήμα» του  «1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Χαλκιδικής» στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και να την αποδεχτεί ως Πλατινένιο Χορηγό!

Σε κάθε περίπτωση, πιστεύουμε ότι ο ρόλος της ΑΝΕΤΧΑ είναι τελείως διαφορετικός από τις επιδιώξεις και τα σχέδια της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και η σύμπλευση της αυτή μόνο λύπη, αλλά και οργή μας προκαλεί.

Υπό αυτές της συνθήκες, ο Δήμος Αριστοτέλη σεβόμενος τη δέσμευσή του για την εκπόνηση ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού για το σύνολο της περιοχής αρμοδιότητάς του, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του, επιφυλάσσεται για την περαιτέρω συνεργασία και συμμετοχή του στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής, ενώ ταυτόχρονα θα διερευνήσει τυχόν αποκλίσεις από την εταιρική νομοθεσία και τυχόν ευθύνες που απορρέουν από τη μεθόδευση της διοργάνωσης αυτής.

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων
Δήμου Αριστοτέλη