Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου "ΧΥΤΑ ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (πρώην 4ης Διαχειριστικής Ενότητας)"

Ο Δήμος Αριστοτέλη ανακοινώνει και καλεί το κοινό και τους οικείους φορείς να εκφράσουν τις απόψεις τους ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-09-2017, επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση - τροποποίηση και κωδικοποίηδη των περιβαλλοντικών όρων του έργου: ΧΥΤΑ Αρναίας (πρώην 4ης Διαχειριστικής Ενότητας) Π.Ε. Χαλκιδικής στο Δήμο Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής (υποκατηγορία Α2, ομάδα 4η - Συντήματα περιβαλλοντικών υποδομών με Α/Α 14).

Δείτε τον φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εδώ.

Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Δήμου Αριστοτέλη