Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη - Εκτέλεση προϋπολογισμού Απριλίου 2017

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη με αναφορά τον Απρίλιο του 2017