ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΔΑΠ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ  ΠΑΙΔΙΩΝ  ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ  ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2017-2018

 

Αγαπητοί γονείς,

Φέτος η διαδικασία για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2017-2018 μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε., αρχίζει νωρίς από το μήνα Μάιο, με στόχο να ολοκληρωθεί με την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων, εντός Ιουνίου 2017, έτσι ώστε να έχουν το χρονικό περιθώριο οι ωφελούμενες μητέρες να βρουν θέσεις για τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δήμου Αριστοτέλη που επιθυμούν.

Ενόψει λοιπόν της δημοσίευσης της νέας Πρόσκλησης, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr) εντός του Μαΐου, οι αιτούσες μητέρες που ενδιαφέρονται να λάβουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) θα πρέπει να προσέξουν τα εξής  :

  • Να έχουν υποβάλει την φορολογική τους δήλωση έτους 2016, που αφορά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016 (από 1/1/2016 έως 31/12/2016) και να έχει εκδοθεί η Πράξη Προσδιορισμού Φόρου, προκειμένου να υπολογιστούν τα εισοδήματα.
  • Να γνωρίζουν τον προσωπικό τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών για τα οποία θα υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση.

Τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη δράση, θα περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση  Μαΐου .

 Μήτρου  Αικατερίνη

                      Πρόεδρος    ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.   << Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ >>