Εκτέλεση προϋπολογισμού Μαρτίου 2017

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017 του Δημου Αριστοτέλη με αναφορά το Μάρτιο του 2017