Εκτέλεση προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2017

Επισυνάπτεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017 του Δημου Αριστοτέλη με αναφορά το Φεβρουάριο του 2017