ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Επιστολή με θέμα: "Απαιτήσεις και ανάγκες της τοπικής κοινωνίας σχετιζόμενες με τη διαπραγμάτευση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και επενδύτριας εταιρείας για το μέλλον της μεταλλευτικής δραστηριότητας στα όρια του Δήμου Αριστοτέλη"